Algemene voorwaarden:


Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden in alle gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van Oppascats, onderstaande algemene voorwaarden.


Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Verzorging en diensten

Artikel 3: Verplichtingen eigenaar

Artikel 4: Tarieven

Artikel 5: Wijze van betaling

Artikel 6: Annulering

 


Artikel 1: Algemeen
1.1 Oppascats is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan de woning van de eigenaar tijdens zijn/haar afwezigheid. Bij diefstal en of verlies van huissleutel worden alleen de kosten van een nieuwe sleutel vergoed daarbij is het belangrijk dat er een reservesleutel ter beschikking is bij een contactpersoon. 

1.2 Oppascats is niet aansprakelijk voor ziekte, letsel en/of overlijden van het huisdier.

1.3 Oppascats is niet aansprakelijk voor weggelopen huisdieren die buiten mogen zijn van de eigenaar tijdens de afwezigheid van de eigenaar.

1.4 Oppascats is niet aansprakelijk voor schade, die uw dier aanricht aan eigendommen van u of van derden en/of voor letsel veroorzaakt door uw huisdier.

1.5 Oppascats is niet aansprakelijk voor besmetting van het huisdier met vlooien en/of wormen.

1.6 Oppascats behoudt zich het recht voor klanten te weigeren.

1.7 Oppascats houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden op enig moment aan te passen welke de eigenaar direct kan inzien.

1.8 Bij het vermoeden op mishandeling/verwaarlozing verplicht Oppascats zich tot het melden hiervan bij de dierenbescherming.Artikel 2: Verzorging en diensten

2.1 De oppas van Oppascats verzorgt het huisdier naar de wens van de eigenaar

zoals aangegeven tijdens het intakegesprek bij de eigenaar thuis.

2.2 Inbegrepen bij de prijs van het oppassen zijn; intake gesprek, opmaken/tekenen

van het contract, post sorteren, binnen planten water geven, eten en

drinken geven, kattenbak uitscheppen/schoonmaken, spelen/knuffelen met de kat,

opruimen ‘ongelukjes’, stofzuigen (enkel rondom kattenbak en eet- en drinkplaats),

eigenaar op de hoogte houden middels foto’s en berichtjes via whatsapp, wensen

m.b.t. het openen/sluiten van gordijnen en aan/uitzetten van verlichting om de woning

bewoonbaar te laten lijken, het retour brengen van de sleutel. Voor eventuele extra

diensten rekent Oppascats een meerprijs.

2.3 De oppas van Oppascats verzorgt in eerste instantie alleen katten maar kan

in overleg ook voor andere dieren zorgen.

De oppas verzorgt geen exotische dieren, reptielen en fretten.

2.4 Mochten er volgens de oppas extra voer of andere spullen nodig zijn om zijn

haar werk goed uit te kunnen voeren, zal de oppas deze spullen aanschaffen. De

kosten van een bezoek aan de winkel zijn €10 exclusief het aankopen bij de winkel.

2.5 De oppas zal bij ziekte of vermoeden op ziekte van het huisdier eerst de

eigenaar bellen en in overleg de dierenarts bezoeken. In levensbedreigende situaties

zal de oppas eerst handelen alvorens contact met de eigenaar op te nemen. De

kosten van een bezoek aan de dierenarts zijn €30 euro exclusief de rekening van

de dierenarts.

2.6 In geval van afwezigheid van de eigen dierenarts zal de oppas een bezoek

brengen aan een andere dan de eigen dierenarts.

2.7 Bij ziekte, drukte of andere vorm van overmacht zal de oppas zelf zorgen

voor vervanging. Bij structurele vervanging zal u hiervan op de hoogte gesteld worden.Artikel 3: Verplichtingen eigenaar

3.1 De eigenaar dient te zorgen dat het huis toegankelijk is voor de oppas en dat

toegangsdeur, sleutel en slot goed functioneren. (geen extreem klemmende deuren

etc.)

3.2 De eigenaar dient te zorgen dat de oppas in het bezit komt van een huissleutel.

Wanneer de eigenaar ervoor kiest de sleutel op te laten halen op het oppasadres wordt er eenmalig €7,50 in rekening gebracht.
3.3 De eigenaar dient te zorgen dat de kat ontwormt en ontvlooid is voor de start

van de oppasperiode.

3.4 De eigenaar dient een contactpersoon aan te wijzen. Dit in geval van

noodsituaties zoals brand, inbraak, ziekte/ overlijden huisdier.

3.5 Een eigenaar die gebruik wil maken van de oppas dient dit minimaal 5 dagen

voor de eigenlijke start van de oppas kenbaar te maken middels

e-mail of telefoon. Dit i.v.m. het afnemen van het intakegesprek en het tekenen van

de oppasovereenkomst. Uitzonderingen hierop zijn spoedgevallen zoals onverwachte

opname in ziekenhuis, instelling e.d. Afhankelijk van de drukte zal Oppascats

bepalen of de oppas nog ingepland kan worden.

3.6 De eigenaar dient te zorgen dat alle noodzakelijke middelen aanwezig zijn en

binnen handbereik/in het zicht zijn voor de verzorging van het huisdier. Wanneer

deze middelen niet (duidelijk zichtbaar) aanwezig zijn zal de oppas deze naar eigen

inzicht en zonder overleg aanschaffen. Elk bezoek aan de winkel kost €10 extra

exclusief de aangekochte spullen, deze kosten zijn voor de eigenaar. Onder

noodzakelijke middelen wordt verstaan; voldoende etensbakjes, voer, kattengrit,

schepje en boterhamzakjes voor het uitscheppen van de kattenbak,

schoonmaakmiddel en afwasborstel/sponsje voor het schoonmaken van de

kattenbak, voldoende medicatie, schaar, kam en/of borstel, stofzuiger/veger en blik,

vuilniszakken, keukenpapier en/of andere schoonmaakdoekjes, handen was zeep en alle andere middelen noodzakelijk voor een goede verzorging van het huisdier. Zo ook het paspoort van het huisdier, indien aanwezig.
3.7 De eigenaar dient de oppas te voorzien van volledige informatie nodig voor een goede verzorging van het huisdier. Eventuele logées, werklieden en andere sleutelhouders dienen op de hoogte te zijn van de oppas periode en afspraken die de eigenaar met de oppas maakt.

Artikel 4: Tarieven

4.1 Het tarief voor 1 oppas bezoek per dag  is €13,50,- voor 2 bezoekjes per dag € 25,- Medicatie toedienen: €2,- per bezoek.

4.2 Tarieven zijn incl. reiskosten binnen een straal van 8 km
4.3 Oppascats rekent tot een maximum van 3 katten geen extra kosten. Voor de verzorgen van meer dan 3 katten rekenen wij €3,50 extra per kat per bezoek.

4.4 Inbegrepen diensten bij dit tarief zijn: zie artikel 2.2

4.5 Niet inbegrepen bij deze tarieven zijn; zorg voor andere dieren (in overleg),

dierenartsbezoek (€30 extra excl. kosten bij de dierenarts), winkelbezoek (€10 extra

excl. aangekochte producten), ontvlooien/ontwormen (€5 per kat excl. kosten van

producten) meer dan 5 planten water geven binnen (in overleg), stofzuigen per verdieping €7,50, buiten planten sproeien (in overleg), prullenbakken buiten zetten (€2,50).

4.6 Door het ondertekenen van de oppasovereenkomst verplicht de eigenaar zich

tot betaling van het afgesproken bedrag. Na afloop van de oppasperiode zal de

eigenaar een factuur via de mail ontvangen.

4.7 Oppascats behoudt zich het recht voor de tarieven op enig moment te

wijzigen of aan te passen.Artikel 5: Wijze van betaling

5.1 De factuur dient door eigenaar te worden voldaan binnen een termijn van 14

dagen na ontvangst van de factuur op het door Oppascats aangegeven

rekeningnummer die op de factuur te vinden is.


Artikel 6: Annulering

6.1 De eigenaar kan en mag annuleren zonder opgaaf van reden, tenzij tenminste 24

uur voor de start van de oppasperiode.

6.2 Wanneer de oppasperiode al is ingegaan mag eigenaar ook zonder opgaaf van

reden annuleren, echter heeft eigenaar geen recht op restitutie. De eigenaar zal

alsnog het volledige bedrag moeten betalen.

6.3 Wanneer derden (ongevraagd) de zorg overnemen, zal de oppas toch blijven

komen en blijft de betalingsverplichting bestaan o.b.v. de getekende overeenkomst.